تبلیغات
SS501 short stories - ALWAYS LOVE YOU - 7

♥HEART TO HEART♥


Admin Logo
themebox Logo

[ Copy this | Start New | Full Size ]
Get your own Poll!


جاوا اسكریپت
تاریخ:یکشنبه 15 مرداد 1391-01:05 ب.ظ

نویسنده :m@hsa

ALWAYS LOVE YOU - 7

سلام سلام سلام

خب اومدم با قسمت هفتم ولی نمیدونم چند قسمت دیگه مونده!!!!!!!

خب حرفم نمیاد

برین بخونین

پسرا هرکدوم دخترا رو به یه محیط باز بردن

کوانگ هیون:چرا بدون خداحافظی رفتی؟!

روژینا:آها پس دردت اینه!!!خیله خب خداحافظ.......

اومد بره که کوانگ هیون دستشو گرفت

روژینا:ولم کن!!هوا سرده میخوام زودتر برم

کوانگ هیون روژینا رو به طرف خودش کشوند و بغلش کرد و گفت:حالا گرم شدی؟؟

روژینا:ولم کن

کوانگ هیون:ولت نمیکنم،الآنم میریم وسایلاتو جمع میکنیم و میریم خونه

روژینا خودشو از تو بغل کیوانگ هیون بیرون کشید و گفت:من هیچ جا بر نمیگردم

کوانگ هیون:یه امشبو بیا برام شام درست کن و فردا صبح هم یه خداحافظی

درست بکن و برو

روژینا هم دلش سوخت و قبول کرد

هیون:چرا رفتی؟؟

هاله:میخواستم فضول پیدا کنم

هیون:جوابمو درست بده

هاله همون طور که از سرما خودشو جمع کرده بود با انگشتاش نشون داد:

1-من دارم یخ میزنم 2-دلم میخواست برم......!!! در نتیجه خدافظ

هیون:صبر کن.......سردته؟؟

هاله:آره

هیون رفت نزدیک هاله و لبه ی پالتوی خودشو گرفت و هاله رو بغل کرد و بعد

آروم لباشو رو لب های هاله گذاشت،هاله هم نمیدونست چیکار کنه جوگیر شد و

چشماشو بست،اونم شب همراه هیون رفت

یونگ سنگ:هی تپل چرا لاغر شدی؟؟؟!!!دوستات بهت غذا نمیدن؟!

فرناز:به تو ربطی نداره جوجه

یونگ سنگ:گرسنت نیست

فرناز سرشو انداخت و پایین و گفت:چرا

یونگ سنگ فرنازو برد خونه و گفت:یه غذا درست کن 2تایی بخوریم،منم گرسنمه

فرناز یه چشم غره به یونگ سنگ رفت

یونگ سنگ:زود باش

فرنازم شب همونجا موند

فاطمه:چیه اومدی دوباره بزنی تو گوشم یا سرم داد بکشی؟؟

کیو:ببخشید ولی قبول کن خیلی روی عصابی

فاطمه:پس با دختری که روی عصابته نباید کاری نداشته باشی،خداحافظ

اومد بره که کیو اومد جلوش

کیو:کجا؟

فاطمه:خونه پسر شجاع

کیو:نمیزارم،همین امشب باید برگردی

فاطمه:زوریه؟؟؟

کیو:آره

فاطمه:نمیخوام

کیو یکم مظلوم بازی دراورد،فاطمه هم دلش سوخت و قبول کرد که فقط همون شب

اونجا بمونه

ملیکا داشت میلرزید که جونگ مین دستشو گرفت گفت:بیا بریم

ملیکا:کجا؟!!

جونگ مین:خونه خالی

ملیکا:غلط کردی،من با هیچ جا با تو نمیام!!

جونگ مین زد زیر خنده و گفت:اوه چقدر زود باور کردی!!!...آخه چیزییم هستی که

من بخوام با تو برم!،میخوم برم برات یه لباس گرم بگیرم

ملیکا:خودم دارم

جونگ مین:اگه داشتی اینجا وانمیستادی تا از سرما یخ بزنی........... و بزور ملیکا رو برد

و براش لباس خرید،ملیکا توی ماشین خوابش برد،جونگ مینم بردش خونه ی خودشون

مهسا:هی کیم هیونگ جون چیکارم داری؟؟هوا سرده دارم قندیل میبندم

هیونگ:چرا رفتی؟؟

مهسا:میخواستم فضول پیدا کنم که الحمدا... پیدا کردم

هیونگ:اگه تمام بدنت یخ بزنه این زبونت در حال تکون خوردنه

مهسا:نظر لطفتونه

هیونگ:بیا بریم خونه

مهسا:من خودم خونه دارم

هیونگ:دوستات نیستن،تنهایی که نمیتونی بمونی

مهسا سر تا پای هیونگو یه نگاهی کرد،بعد سرشو کرد اونور و گفت:عمرا

هیونگ چشماشو ریز کرد و گفت:شرط میبندی اگه دوستات اونجا بودن تو هم بمونی؟؟

مهسا سرشو تکون داد و گفت:قبوله

وقتی رسیدن خونه مهسا با تعجب در هر اتاقی رو که باز میکرد یکی از دخترا رو میدید

صبح روز بعد بچه میخواستن برگردن خونه چون قرار بود فقط همون شبو پیش دابل

بمونن،دخترا صبحانه رو آماده کردن و رفتن

کلاس هاله و ملیکا و روژینا ساعت 11:30 تموم شد،وقتی رسیدن خونه با یه صحنه

کاملا عجیب رو به رو شدن،خونشون خالی بود

روژینا:کار اون 6 تا خل و چله

ملیکا:تنهایی فکر کردی؟؟

هاله:بچه ها صبر کنین اون 3 تا هم بیان،ما هم نمیریم خونه ی اونا که حسابی

برن تو دیوار

ساعت 4 بود که اون سه تا هم رسیدن،قیافه ی فرناز زمین تا آسمون فرق کرده بود

ملیکا:فرناز چی شده؟؟

مهسا:هیچی، یه پسره بهش تیکه انداخته و تا سر کوچه دنبالش اومده

فاطمه خم شده بود و دستش رو زانوش بود و داشت نفس نفس میزد

هاله:فاطمه چرا نفس نفس میزنه

مهسا:چون فرناز دست فاطمه رو گرفته بود و میدوید

روژینا:راستی بچه ها ss لطف کردنو وسایلاتون رو بردن خونه خودشون

فاطمه همینطور که میزد به سینش تا نفسش جا بیاد:غلط کردن

فرناز:شوخی نکن،من گشنمه.......نکنه خوراکی ها رو هم بردن

بعد فرناز اومد بره تو خونه که ملیکا با دست جلوشو گرفت و گفت:خوراکی ها رو هم 

بردن

مهسا:فرناز خجات بکش!!!!....... تو که همه ی پول مارو تو راه خوراکی خریدی

فاطمه:آخه میدونی هم دویده هم ترسیده کلی کالری سوزونده

فرناز دست به سینه واستاد و گفت:خب حالا من خوراکی میخوام،من یه فکری دارم....

...............بریم خونه ss

روژینا:این کارو ما هم میتونستیم بکنیم،قرار شده ما هم لج کنیم نریم

فرناز:خیله خب هر چقدر دوست دارین لج کنین فقط برای من ناهار بگیرین

ملیکا بلند شد و دست فاطمه رو گرفت و گفت:اااااااااااه کشتی مارو،فاطمه بیا برییم

برای این یه چیزی بخریم

هنوز از کوچه بیرون نرفته بودن که فاطمه ss رو دید

فاطمه:ملیکا ملیکا واستا

ملیکا:چیه تو چی میخوای؟؟

فاطمه:ss

ملیکا با تعجب:ss میخوای؟؟

فاطمه:نه نفهم،سر کوچه

ملیکا سر کوچه رو نگاه کرد و ss رو دید،بعد دوتایی رفتن پیش بچه ها

هاله:دوباره چی شد؟؟

ملیکا:ss

همه با هم:چی؟؟؟

فاطمه بعد از همه:چی؟؟

ملیکا:فاطمه تو خودت اولین نفر دیدی........دوباره میگی چی؟؟

فاطمه:آخه دیدم همه گفتن منم بگم که حس همکاری از بین نره

ملیکا:دیوونه

همون موقع یه صدایی شنیدن

هیون:وقتی میبینین وسایلتون نیست و میدونین کجاست مجبورتون نکردن تو این

سرما واستین و بلرزین

ملیکا و فاطمه پشتشون به پله ها بود

ملیکا:چقدر این صدا آشناست

فاطمه:خیلی شبیه صدای هیون،هی وای من خل شدیم......دیگه صداشونم میشنویم

مهسا:ملیکا که خل بود،فاطمه هم باهاش گشت خل شد

جونگ مین:زود باشین بیاین بریم

هاله:مگه قرار نبود شما از kara خواستگاری کنین؟؟؟پس دیگه به ما چیکار دارین؟؟

هیون اومد دست هاله رو گرفت و داشت با خودش میبرد که هاله تو پله ها

دستشو از دستای هیون بیرون کشید،هیونم همون موقع بهش ل*ب داد

بعد کوانگ هیون روژینا رو گرفت و بهش ل*ب داد

بقیه داشتن از خنده میمردن ولی جلوی خودشونو گرفتن

بقیه پسرا هم بدشون نمیومد یه کرمی بریزن

کیو رفت سمت فاطمه،فاطمه عقب عقب میرفت و کیو میومد جلو

کیو زبونشو دور لبش کشید و چشماشو ریز کزد و سرشو خم کرد

خداحافظنظرات کوشولو شما() 
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:47 ب.ظ
Hello Dear, are you in fact visiting this web site regularly,
if so afterward you will definitely get good knowledge.
AREZOO501
دوشنبه 23 مرداد 1391 03:54 ب.ظ
ای بابا!!!!!!
توقصد گذاشتن ادامه ی داستانو نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ m@hsa : ههههههههه این چند وقته اصلا وقت نمیکنم گلم
انشالله اگه تونستم فردا میزارم
shayaa
پنجشنبه 19 مرداد 1391 10:25 ب.ظ
shanbe?????
!!!
Na mese ink vaghean kotak mikhay
...
Zoood beza ta amalish nakardam
...
پاسخ m@hsa : آره
خب نمیتونم،نزنی منو ها
شنبه میزاررررررررررررررررررررررم
shayaa
پنجشنبه 19 مرداد 1391 08:18 ب.ظ
kooooooooooooo
???????????????????
dastanet kooooooooooooooooooooooooooooo
???????????????????
پاسخ m@hsa : چی کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وای واقعا ببخشید،این چند روزه درگیرم
ایشالله شنبه میزارم،واقعا شرمنده
اوه اوه الآن از عصبانیت خون از چشمات فوران میکنه
hale
پنجشنبه 19 مرداد 1391 03:33 ب.ظ
مشکووووووووووک برا چی
پاسخ m@hsa : یعنی چی خدای بوسه خودمم؟؟؟؟؟
مگه تا حالا به چند نفر لب دادی؟؟؟؟
shayaa
چهارشنبه 18 مرداد 1391 01:01 ق.ظ
kheir nabini
koo edamash
mikham pachet konam hazer bash
he he
bi khial
shookhi kardam
vali zooooooooooooooood beza
maaaaaaaach
پاسخ m@hsa : اااااااااااا چرا؟؟
خب نبودم فردا میزارم
نهههههههههههه
میخندی؟؟
نمیخیالم
نمکدون فهمیدم
چمش
ماااااااااااااااااااچ
AREZOO501
سه شنبه 17 مرداد 1391 11:04 ب.ظ
گریهههههههه.......
آخه چرانمیتونی؟؟؟؟کی میذاری ادامشو؟؟؟مردیم ازبس توخماری موندیییییییییییم
پاسخ m@hsa : چلا؟؟؟؟؟؟؟؟
آخه نبودم،شاید فردا،مگه خماری داشت؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
هاله
سه شنبه 17 مرداد 1391 01:40 ب.ظ
ایول اونی کوچیکه پیشرفت کردی من این دفعه دو تا ل/ب داشتم با حال بود ااااااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییییی جوووووووووووون خدای بوسه خودمم
پاسخ m@hsa : میسی
چون خودت دوتا لب داشتی ازم تعریف میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاله مشکوک میزنی ها
AREZOO501
سه شنبه 17 مرداد 1391 12:23 ق.ظ
آجییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟بذار ادامشوووووووووووووووووووووو زوووووووووووووووووود بسی قشنگ بود............
پاسخ m@hsa : جونمممممممممممم؟؟؟؟؟
فعلا نمیتونم عجیجم
میسییییییییی
hani501
دوشنبه 16 مرداد 1391 01:26 ق.ظ
داستانت خیلیییییییییییییییی قشنگه.....
ادامشو حتما بذاریااااااااااااا لطفا!!!
پاسخ m@hsa : ممنون عزیزم
چشممممممم
shayaa
یکشنبه 15 مرداد 1391 05:28 ب.ظ
chiziam hasti
...
He he
khosham miad esalateto hefz mikoni
...

پاسخ m@hsa : ههههههههه ممنون
یکشنبه 15 مرداد 1391 05:28 ب.ظ
ههههههههههههه خیلی باحال بود مخصوصا دوخط آخر............
پاسخ m@hsa : میسییییییییییییییییی
n@rges501
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:49 ب.ظ
قشنگ بود اجی خوبم
منتظر ادامشم
پاسخ m@hsa : تشکر آجی............بوس
چشم
nazi
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:45 ب.ظ
ک ک ک این پسراهم زیادی شیطوننا
مرسی عزیزم خیلی قشنگ بود
پاسخ m@hsa : آرههههههههه
مخسی گلم
n@rges501
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:39 ب.ظ
های
خوفی؟
سوم
برم بوخونم
پاسخ m@hsa : آجی فارسی رو پاس بدار.........سلام
میسی،تو خوفی؟؟؟
آوریییییییییییییییین
برو بوخون آجی
niusha501
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:31 ب.ظ
سلاااااام چی می خواستم بگمممم؟؟؟
آهان داستانت بسیار باحال بید
قسمت بعد رو زود بزار لطفاااااااا
پاسخ m@hsa : سلاااااااااام...........چی؟؟؟بوگو
میسییییییییییی
سعی به عمل میارم
melika
یکشنبه 15 مرداد 1391 04:28 ب.ظ
سسسسسسسسللللللللللااااااااااممممم ااااااوووننننییییی جوننننننننن
اووووول ؛حالا برام دست بزن تا دلم نشکنه ؛به قول خودت من یه کوشولوی بدبختم
هی وای من،مهسا آبرو برامون نذاشتی ؛خاک برسرم............الان فکرمیکنن خلیم
شماهم چه تو داستان چه در واقعیت منو حرص
میدین.قهر قهر قهر
پاسخ m@hsa : سلاااااااااااااااااااااام اونی بزرگه
آورین،دستتتتتتتتت سوت جیغغغغغغغغ
هههههه گیه نکن
چرا؟!!!!!!! هستیم دیگه،واقعیت شیرینه(نیشخند)
هییییی آجیم پیر شد اینقدر حرص خورد
ناز موکونی؟؟؟؟؟باشه
قهل قهل قهل
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر